Hasta ziyareti ve misafirperverlik gibi örf ve âdetler üzerinde dinin etkisini konuşunuz.

Hasta ziyareti ve misafirperverlik gibi örf ve âdetler üzerinde dinin etkileri nelerdir?

Dinimiz en son olmasının yanında en mükemmel en hoşgörülü en insancıl kaideleri olan bir dindir. Bu kadar güzel olunca insanlarası ilişkilere de bir hayli önem verilmektedir. Birebir ilişkiler, toplum düzenini kapsayan ilişkilerin tamamı dinimizde yer alan insanların birbirine saygı ve muhabbetini arttıran davranışlardır.

Bu sosyal hayatın düzenini hareketlerden ikisi hasta ziyareti ve misafirperverliktir. Bu iki hem milli gem dini değerlerimiz üzerinde dinin etkisini şu şekilde ifade edebiliriz.

Dinimiz kardeşlik dini olduğundan her zaman zor ve mağdur durumda olanlara yardım etmeyi tavsiye etmiştir. Hastalar zor durum kalmış aciz olmayı yaşayan insanlardır. Durumları böyle olduğundan hatırlanmayı beklerler. Onları böyle zor durumlarında hatırlayıp ziyaret etmekle onları mutlu ve bir anlamda teselli etmiş oluruz. Dinimiz işte başkalarını mutlu etmemizi onların huzuru için çaba göstermemizi ister ve emreder. Sadece kendi mutluluğumuz için yaşamak İslama uygun bir anlayış değildir.

Misafirperver olmak, misafiri sevmek evimizde misafir ağırlamaktan mutlu olmak demektir. İnsanlar ancak böyle ziyaretlerle birbirlerini anlar, anlaşır ve birbirlerine muhabbet beslerler. Dinimiz de zaten bunları emreder. Eve gelen misafiri üzmek, kırmak kesinlikle dinimizde yoktur. Misafiri memnun olarak uğurlamanınsa mükafatı çoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.