Çevre kirliliği, Hava kirliliği konusunda araştırma yapınız. Çevreciler.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Çevreciler sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Sınıfınızda en az üç grup oluşturunuz. Her grup farklı bir çevre kirliliği (su, hava, gürültü kirliliği vb.) konusu üzerinde araştırma yapacaktır. Araştırma Sonucundan yararlanarak bu kirliliğin nasıl önlenebileceğine ilişkin bir yazı yazınız.

Hava kirliliği:

Havada bulunan yabancı maddelerin miktarının veya yoğunluğunun canlıların sağlığını etkileyecek seviyelere çıkması hava kirliliği olarak tanımlanmaktadır. Havadaki yabancı maddeler katı,sıvı veya gaz olarak bulunabilir ve bunların miktarı, yoğunluğu veya atmosferde bulunma süresi canlıların hayatına veya ekolojik dengeye zarar verebilir. Hava kirliliğinde en büyük etken insanoğlunun üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların havayı kirletmesidir.

Hava kirliliğinin başlıca nedenleri ısınma kaynakları, motorlu taşıtlar ve sanayi tesisleri olarak sıralanabilir. Isınma amacı ile kullanılan düşük kalorili kömürler ve yanlış yakma teknikleri hava kirliliğine neden olmaktadır. Her geçen gün sayısı katlanarak artan motorlu araçların egzoz gazları havayı kirleten bir diğer unsurdur. Sanayi tesislerinin baca filtreleri ve atık arıtma tesisleri gibi gerekli tedbirleri almadan üretim yapmaları ve bunların kurulurken yanlış yer seçimi yapılmış olması havayı kirleten bir diğer unsurdur.

Hava kirliliği sonucu insanlarda akciğer hastalıklarının görülme sıklığını artmaktadır. Örneğin insan vücuduna giren kurşun kan hücrelerinin olgunlaşmasını ve gelişmesini engellediği, karbon monoksit (CO)’in kanda taşınan oksijen miktarını azalttığı bilinmektedir.

Hava kirliliğini önlemek için ısınma amaçlı olarak merkezi ısınma sistemlerinin tercih edilmesi, yüksek kalorili kömür kullanılması ve doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Sanayi tesislerinin baca filtrelerinin sürekli olarak kullanılması ve kurulum aşamasında yer seçimine özen gösterilmesi gerekmektedir. Toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılarak trafiğe çıkan araç sayısının azalması sağlanmalıdır. Havanın temizlenmesinde büyük rol oynayan ormanlık alanların yaygınlaştırılması ve ağaçların kesilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Su kirliliği için: http://www.odevde.com/su-kirliligi-konusunda-arastirma-yapiniz-cevreciler/

Toprak kirliliği için: http://www.odevde.com/toprak-kirliligi-konusunda-arastirma-yapiniz-cevreciler/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.