Hikayenin bölümleri ile ilgili soruların cevaplarını aşağıdaki boşluklara yazın.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen Akıllı Kuş etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Hikayenin bölümleri ile ilgili soruların cevaplarını aşağıdaki boşluklara yazın.

1.BÖLÜM

1.Dinlediğiniz bu bölümde hangi kahramanlar bulunmaktadır?

Cevap: çiçekler, ağaç, yağmur, papatya , gelincik ve serçe

2.Çiçekler ve ağaçlar susayınca ne yapıyorlar?

yağmuru çağırıp kendilerini sulamasını isterlermiş.

3.Bu bölümü bir cümleyle özetleyin.

Kuşlar sadece kendi bahçelerini koruyup, ormanlardaki ağaçlara zarar verdikleri için yağmur bahçeye gelmek istemiyor.

2.BÖLÜM

1.Yağmur, ağaçları sulamaktan neden vazgeçti?

Kuşların zarar verdiği ormanlar yok olduğu için yağmur gelmiyor.

2.Bahçenin kötü durumu karşısında kuşlar nasıl bir çare düşünüyorlar? Çözüm oluyor mu?

Irmaktan gagalarıyla su taşımaya karar veriyorlar. Taşıdıkları su yetersiz gelmiş.

3.Bahçenin durumu karşısında leylek ne yapıyor?

Gizlice  Kuşlar padişahına gidiyor ve bahçenin durumu ona anlatıyor.

4.Bahçe kuşları ve Akıllı Kuş arasında nasıl bir ilişki var?

Bahçe Kuşları akıllı kuşun akıllılığını kıskanıyorlar.

5.Bu bölümü kısaca özetleyin.

Yağmur gelmediği için bahçeleri kurumaya başlayan kuşlar ırmaktan su taşır fakat bu yeterli olmaz. Leylek gizlice kuşlar padişahına giderek ondan yardım ister.

3.BÖLÜM

1.Akıllı Kuş bahçe kuşlarına kendisini nasıl kabul ettiriyor?

Hataları yüzünden etrafındaki ormanların yok olduğunu, eğer kıskançlık yaparlar ve yardımını kabul etmezlerse bahçelerinin kuruyacağını anlatarak.

2.Bahçe kuşlarının hatası neydi? Sonunda neyi anladılar?

Akıllı kuşu kıskanmalarıydı. Sonunda kıskançlık yapmamaları gerektiğini anladılar.

3.Bu bölümü kısaca özetleyin.

Padişahın bahçeye yardıma gönderdiği akıllı kuşu kıskanan bahçe kuşları onu bahçeye almamaya karar verir. Ancak akıllı kuş böyle yaparlarsa bahçelerinin kuruyacağını anlatarak onları ikna eder. Irmaktan bahçeyi sulamasını rica eder ve bahçe kurumaktan kurtulur. Bahçe kuşları kıskançlık yaptıkları için özür dilerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.