Hoca Bakkal için küçük bir sözlük hazırlayınız.

8.sınıf Türkçe dersi için verilen Hoca Bakkal etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Okuduğunuz metin için küçük bir sözlük hazırlayınız.

Çeşni: yiyeceğin tadı, lezzet.

Envanter: işletmelerin mal varlıkları ile alacak ve vereceklerini gösteren belge

Hevenk: ipe dizilmiş meyve, sebze

Hısım: aralarına kan bağı olanların her biri

Muhteva: içerik

Pervaz: kapı veya pencerenin duvarla olan boşluğunu kapatmak için kullanılan parça

Sahaf: ski kitap alıp satan kimse

Zevle: çifte koşulan öküzlere boyunduruğun bağlanması için kullanılan çubuk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.