Hop oturup hop kalkmak, elinde olmamak hangi anlamda kullanılmıştır? Nedenini yazınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen En Büyük Takım Bizim Takım etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

  • Metinde geçen taraftarların maçlarda kullandıkları giysi ve eşyaların adlarını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

forma, kaşkol, flama, başlık, borazan, bayrak.

  • Aşağıdaki kelime grupları ile anlamlarını baş taraftaki işaretli yerlere numaraları yazarak eşleştiriniz.

1.hop oturup hop kalkmak (Yerinde duramaz olmak.)

2.elinde olmamak (istediği hâlde yapamamak.)

3.parmak kadar çocuk (Yaşça çok küçük çocuk.)

4.göz kırpmak (Göz kapağını kapayıp açmak.)

  • Yukarıdaki kelime grupları gerçek anlamında mı kullanılmıştır? Nedenini noktalı yerlere yazınız.

Bu kelime grupları gerçek anlamında kullanılmamış mecaz anlamda kullanılmıştır. Mecaz anlam kullanılarak benzetme amacı güdülmüş ve anlatım renklendirilmiş ve kuvvetlendirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.