Hoşgörüler Diyarı Mardin metni, kelime ekleri, tamlayan tamlanan etkinliği

6.sınıf Türkçe dersi için verilen Hoşgörüler Diyarı Mardin etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki kelime gruplarını inceleyiniz. Kelimeler bir araya getirilirken hangi tür sözcükler yan yana getirilmiştir? Kelimelerin her ikisi de ek almış mıdır?

“bisiklet yarışı” kutucuğunda bulunan kelimelerin sadece ikinci kelimesi,

“duvarın boyası” kutucuğunda bulunan kelimelerin her ikisi de ek almıştır. Bu sözcüklerde isim olan kelimeler yan yana getirilmiştir.

  • Renkli yazılmış ekler kelimeden çıkarılırsa kelime grubunun anlamında nasıl bir değişme olur?

Renkli ekler çıkarıldığında sözcüklerin anlamı kaybolmaktadır(“bisiklet yarış” gibi anlamsız bir hal almaktadır.)

  • Hoşgörüler Diyarı Mardin metni, Noktalı yerleri uygun tamlama ekleriyle doldurunuz.

  • Aşağıdaki cümlelerde yer alan tamlamaları bulunuz ve örnekten hareketle tamlamaların tamlayan ve tamlananlarını belirtiniz.

  • Örneği inceleyiniz ve karışık olarak verilen kelime ve kelime gruplarını anlamca ilişkilendirerek isim tamlaması yapınız. Tamlama çeşidini karşısına yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.