Hristiyanlıkla İlgili Kavramları yazınız.

  • Hristiyanlıkla İlgili Kavramlar nelerdir?

Rahip, Markos, Ortodoksluk, Protestanlık, Katoliklik, Vaftiz ayini, İncil, Teslis, Hz. İsa, Hz. Meryem, Havari, Papaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.