Hristiyanlıktaki tanrı inancı nasıldır?

  • Hristiyanlıktaki tanrı inancı nasıldır?

Hristiyanlıkta teslis inancı vardır. Tanrı, Hz. İsa ve Hz. Meryemin özdeş olduğuna inanılır. İbadetler bu üç Tanrı adına yapılır.Baba, Evrenin yaratıcısı, her şeyin sahibi olan Tanrı’dır. Oğul, Hz. İsa (a.s.), Hristiyanlara göre Tanrı’nın oğlu ve kurtarıcı kabul edilir. Kutsal Ruh ise Tanrı’nın vahyini kiliseye iletmekle görevli, seçilmiş kişileri yönlendiren tanrı nefesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.