Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Yönetimin Özü sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir?

Hukukun üstünlüğü ilkesi ile devletin kurum ve kuruluşları görev ve sorumluluklarını anayasada ve diğer yasalarda belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirmekte, vatandaşlar kendi hak ve görevlerini bu yasalara uygun olarak yerine getirmektedir. Her hangi bir şekilde devletin görevlerini veya vatandaşların hak ve görevlerini yerini yerine getirmemesi durumunda bağımsız mahkemelerce, hiç kimse ve kurumdan etkilenmeden, bu kurum veya kişiler yasalar önünde eşit olarak yargılanabilmekte ve adalet sağlanmaktadır.

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmaması, gerçek adaletin sağlanmaması anlamına gelmektedir. Böyle bir devlet modelinde demokrasiden, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinden, devlet kurumlarının görevlerini yasalara uygun şekilde yerine getirmesinden söz etmek mümkün olmayacaktır. Bunun sonucu olarak devletin huzur ve refah ortamı yok olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.