Hz. Muhammed “Erdemliler Topluluğu”na niçin katılmıştır?

  • Hz. Muhammed “Erdemliler Topluluğu”na niçin katılmıştır?

Erdemliler topluluğu (Hılfu’l-Fudül) toplumun ihtiyaçları ile ilgilenen haksızlıklarla mücadele eden bir gruptur.

Ficâr savaşı esnâsında Mekke’de âsâyiş bozulmuş, can ve mal güvenliği kalmamıştı.

 Vâil oğlu Âs, Mekke’ye gelen Yemen’li bir tâcirin bütün malını gasbetmiş, haksız olarak elinden almıştı. Bunun üzerine Yemen’li, Ebû Kubeys dağına çıkarak  bütün kabîleleri yardıma çağırdı. Yemenlinin bu feryâdı üzerine Peygamberimiz (s.a.s.)’in amcası Zübeyr, Kureyşin bütün ileri gelenlerini topladı. .”Mekke’de zulmü önlemeye yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemeye” karar verdiler. Haksızlığa uğrayan kimselere yardım edeceklerine yemin ettiler. Yemenlinin hakkını Âs’tan alıp geri verdiler.

Peygamberimiz (s.a.s.) 20 yaşında iken bu toplantıda amcaları ile beraber üye olarak bulundu. Bu cemiyetin çalışmalarından son derece memnun kaldığını Peygamberliğinden sonra: “İslâm’da da böyle bir cemiyete çağrılsam, yine icâbet ederim”, sözleriyle ifâde etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.