Hz. Muhammed’in doğduğu çevredeki insanların dini inançları hakkında bilgi veriniz.

  • Hz. Muhammed’in doğduğu çevredeki insanların dini inançları hakkında bilgi veriniz.

Peygamber Efendimiz Arap yarımadasının Hicaz bölgesinin Mekke şehrinde doğdu. Müslümanlık gelmeden önce Arap yarımadasının çoğu putperestti. Yaptıkları putlara ibadet ediyorlardı. Hubel, Lât, Menât, Uzzâ, Vedd, Suva, Yeğûs, Yeûk ve Nesr adlarını taşıyan putlar en önemlileriydi. Her kabilenin ayrı bir putu ve ayrı ziyaret günleri vardı.

Arabistan da putperestlik dışında Musevilik, Hrisyiyanlık, Mecusilik ve Sabii dinlerine inanlarda vardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.