Hz. Ömer’in adaleti ile ilgili örnekler yazınız.

  • Adaleti ile tanınan Hz. Ömer’in hayatını çeşitli kaynaklardan araştırarak adaleti ile ilgili örnekler bulunuz. konuyla ilgili iki örnek verilecektir.

1- Hazreti Ömer (r.a.) halife olduğu zamanda, 400 dirhem paraya ihtiyacı olmuş  ve bu parayı da Abdurrahman b. Avf hazretlerinden istemişti. Abdurrahman b. Avf hazretleri, Hazreti Ömer’e, şu telkinde bulundu: — Ya Ömer! Parayı benden mi istiyorsun? Halbuki Beyt’ül Mal senin elinin altındadır. Parayı oradan al, sonra iade edersin.Hazreti Ömer, Abdurrahman b. Avf hazretlerine şöyle cevap verdi: — Ya Abdurrahman! Parayı senden istiyorum. Çünkü  borcu ödeyememe gibi bir durumda seninle helalleşmek kolay olur. Ya mirasımdan bir miktar ayırırım, veya helalleşiriz. Ama ben,  devlet hazinesinden alırsam, bütün Müslümanlarla helalleşmek lazım gelir ki, bu da mümkün olmaz. O zaman, ne benim malım onu ödemeye yeter, ne de amellerim  ahirette beni kurtarabilir. Bu kadar ağır bir yükün altına giremem  ya Abdurrahman!



2- Yeni Müslüman olan Suriye’deki Gassânî hükümdarı hac yapmak üzere Kabe’ye gelmiş ve Kabe ziyareti sırasında yaşanan kalabalıkta bir köle dikkatsizlik sonucu Gassânî hükümdarının elbisesine basmış ve bu duruma sinirlenen Gassânî hükümdarı, köleye bir yumruk vurarak burnunu kırmıştı. Burnu kırılan köle durumdan şikayetçi olmak için Hz. Ömer’ e gider bunun üzerine Hz. Ömer de Cebeleyi çağırarak durumu sorar. Celebe, kölenin elbisesinin eteğine basarak kendisine saygısızlık yaptığını, Kabe’de olmasalar o köleyi kılıcı ile cezalandıracak olduğu anlatır. Hz. Ömer bunun üzerine Celebe’ye sen kendi suçunu itiraf ettin der ve köleyi memnun etmesi gerektiğini söyler. Aksi halde aynı muameleyi kölenin ona yapması gerekeceğini söyler. Bu duruma çok şaşıran Celebe kendisinin hükümdar olduğunu, o kişinin ise bir köle olduğunu söyler.  Hz. Ömer cevap olarak: “Müslümanlıkta hükümdarlık, kölelik yok. Eşitlik var. Bir Müslüman diğerlerinden ancak takva ile ayrılır.”der.

“Hz. Ömer’in adaleti ile ilgili örnekler yazınız.” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.