Hz. Yusuf (a.s.) ve kıssasını yazınız.

  • Hz. Yusuf (a.s.) ve kıssası hakkında bilgi toplayınız

Küçük yaşta iken annesi vefat etmiştir. Yakub (a.s.)’ın diğer hanımlarından olan   oğulları Yusuf ve kardeşi Bünyamin’i babalarının daha çok sevmesini kıskanıyorlardı.  Yusuf (a.s.) bir rivayete göre 7 bir rivayete göre 12 yaşlarındayken rüyasında on bir yıldız, ay ve güneşin kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyasını babasına anlatır. Yakub aleyhisselam on bir yıldızın diğer hanımlarından olan oğulları, güneşin kendisi, ayın da hanımı olduğu şeklinde yorumlar. İleride Hz. Yusuf (a.s) büyük nimetlere sahip olacağını ve ona Peygamberlik verileceğini anlar ve bu rüyayı kardeşlerinin duyduğunda kendisini daha çok kıskanacaklarını ve  bir kötülük yapabileceklerini düşünerek, rüyasını kardeşlerine anlatmamasını ister. Kardeşleri, Hz. Yusuf aleyhisselam’ı kıskandılar ve hile ile onu kıra götürüp bir kuyuya attılar ve babalarına ise “Onu bir kurt yedi” dediler ve sonra geri dönüp “Yusuf’u bir kervana ucuz fiyata köle olarak sattılar. Hazreti Yusuf  Allah’a dayanarak kervanla Mısır’a gitti ve burada Mısır’ın maliye bakanı satın aldı. Hazreti Yusuf’un  güzelliği, maliye bakanı  Aziz’in karısı Zeliha’yı adeta büyüledi. Bir gün Zeliha onun odasına girdi ve Hazreti Yusuf ondan kaçarken gömleği yırtıldı. Hz. Yusuf dışarı çıkınca Aziz’i kapı önünde idi. Zeliha  Yusuf’un kendisine saldırdığını söyleyerek onu zindana attırdı. Zindan da 2 kölenin gördüğü rüyalar, Yusuf’un yorumladığı gibi çıktı. Mısır hükümdarının gördüğü bir rüyayı da doğru tabir etmesi üzerine, zindandan çıkarılarak maliye bakanlığına getirildi. Zeliha, bir hükümdarın kızı ve çok güzeldi kocası ölünce bütün servetini Yusuf’tan haber verenlere bıraktı. Yıllarca yalnız kaldı, Yusuf’u düşündü ve bu arada Hz. Yusuf, Mısır’da tarımı geliştirdi ve 7 yıl içinde pek çok ürün biriktirdi. Daha sonra hükümdarın gördüğü rüyadaki kıtlık ve pahalılık seneleri geldi, 7 sene sürdü ve bu kıtlık seneleri içinde Hazreti Yusuf mahsulleri  adaletli bir şekilde mevcut nüfusa göre dağıttı. Bu kıtlık senelerinde Yusuf’un kardeşleri de Kenan ilinden kalkıp zahire almak için Mısır’a gelirler ve Hazreti Yusuf bir oyunla, öteki kardeşleri Bünyamin’i de zahire almak için getirmelerini sağladı ve hükümdarın tasını onun yüküne saklayarak hırsızlık suçuyla onu alıkoydu. Yusuf kayıp olalı yirmi bir yıl olmuştu. O vakitten beri ondan bir haber alınmadığı için kardeşleri onun sağlığından ümitlerini kesmişlerdi. Yakub (aleyhisselam) ise Yusuf’un küçüklükte görüp de kendisine söylemiş olduğu rüyaya nazaran onun, huzurunda kardeşleri secdeye varmadan vefat etmeyeceğini biliyor; dönüşünü büyük bir sabırla bekliyordu. Bunu düşünerek oğullarını, Yusuf ve Bünyamin’i arayıp bulmaları için Mısır’a gönderdi. Yusuf un kardeşlerine kendisini tanıtır, babasına onlar vasıtasıyla gönderdiği gömleği ağlamaktan görmeyen gözlerine sürmesini söyler. Babasının gözlerinin açılır ve bütün aile efradını yanına alarak Mısır’da yerleşirler. Bu arada Yusuf da Zeliha’ya acımış ve onunla evlenmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.