İbadetin insanlar için önemi nedir?

  • İbadetin insanlar için önemi nedir?

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”  (Zariyat suresi, 56.) İbadet yaratılışın gayesidir. Allah insanı diğer canlılardan farklı kılmış akıl ve irade nimetini vermiştir. İradesi ile de Allah’a yönelmesini istemiştir. İbadetin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. İbadet ile Allah’ın hoşnutluğunu kazanan insan dünya ve ahiret hayatında kazançlı ve mutlu olur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.