İbni Sina hakkında bildiklerinizi yazınız.

İbni Sina hakkında bildiklerinizi yazınız. İbni Sina kimdir?

980 yılında doğmuştur. İbni Sina ortaçağ Avrupa’sında da en büyük tıp bilgini sayılmış  İranlı Müslüman bir bilgin ve düşünürdür. Olağanüstü bir zekâya sahiptir. Daha 10 yaşındayken Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. 14 yaşına geldiğinde felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı. 16 yaşında yeni tedaviler geliştirdi. 19 yaşında doktor ünvanını aldı.

Başlıca eserleri: el-Kanun fi’t-Tıb, (“Hekimlik Yasası”); Kitabü’l-Necat, (“Kurtuluş Kitabı”); Risale fi-İlmü’l-Ahlak, (“Ahlak Konusunda Kitapçık”); İşarat ve’l-Tembihat, , (“Belirtiler ve Uyarılar”); Kitabü’ş-Şifa, (“Sağlık Kitabı”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.