İçerisinde 10 Cm3 su bulunan dereceli silindire 10 g kütleli bir taş atıldığında suyun hacmi 15 Cm3 ’e yükseliyor.

6.sınıf fen bilimleri dersi için verilen 3.ünite MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ÜNİTESİNDE sorulardan birisi. Soru şu şekilde:

  • İçerisinde 10 cm3 su bulunan dereceli silindire 10 g kütleli bir taş atıldığında suyun hacmi 15 cm3 ’e
    yükseliyor. Buna göre taşın yoğunluğunu bulunuz.

taşın hacmi=yükselen suyun hacmi-su hacmi

taşın hacmi=15-10

taşın hacmi=5 cm3

yoğunluk= kütle/hacim

yoğunluk=10/5

yoğunluk=2 g/cm3

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.