“İlahî Kitap” Kavramının Anlamını Nedir?

“İlahî kitap” kavramının anlamını öğrenerek defterinize yazınız.

“İlahi kitap” Yüce Allah-u Teala’nın Peygamberleri vasıtasıyla vahiy yöntemiyle göndermiş ya da indirmiş olduğu kutsal kitaplara denir. Belirli dinlerin kural ve kaideleri içinde yazılıdır. İlahi kitap olarak sayabileceğimiz dört isim mevcuttur. Tevrat Hz Musa’ya, Zebur Hz Davud’a, İncil Hz İsa’ya ve Kuran-ı Kerim Hz Muhammed(sav) e gönderilmiş dört büyük ilahi kitaptır. bunların hepsi de İslamiyet’in esaslarını barındırıyorlardı sonradan Yahudilik ve Hıristiyanlık şeklinde farklı isim ve ihtivalara büründüler.

 

Hem ezeli hem ebedi kutsal kitabımız diğer bir deyişle ilahi kitabımız Kuran-ı Kerim Yaratıcımız olan Allah-u Teala’nın emir ve yasaklarını içinde barındırır. Bunlar doğrultusunda anlatımları vardır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, gökyüzü ve kainata dair çok geniş bir perspektifte yazılmış semavi ya da ilahi bir kitaptır. Yaratılmışlardan bahsettiğinin yanında insanların yapması gerektiği ve yapmaması gereken  emir ve yasakları da anlatmaktadır. İnsanların aklına takılacak çok soruya cevap vermektedir. Miras konusuna, tesettür konusuna, zekat, hac ve oruç gibi konulara açıklık getirmektedir.

 

Diğer ilahi kitaplar ilk indirildikleri şekillerinden saptırılmış ve değişikliğe uğramıştır. Hal böyle olunca insanların etkisi ve teşebbüsleriyle bu ilahi kitapların içerikleri değişikliğe uğramıştır. Tevrat ve İncil özellikle başlangıçtaki içeriklerinden farklı içeriklere büründürülmüş ve bu çerçevede insanlar arasında yaygınlaştırılmıştır. Durum böyleyken de onlar için hak ve hakikati anlatırlar denilmemektedir. Asıl hak ve değişikliğe uğramamış ilahi kitap bizim kutsal kitabımız İslam dininin yegane delili Efendimiz Hz Muhammed (sav) in aracılığıyla indirilmiş Kuran-ı Kerimdir.

 

O ki ilahidir. Çünkü Yüce Allahımızdan adeta bize mektup misali gönderilmiştir. Nasıl yaşamamız gerektiği, neyi öğrenmemiz gerektiği, kaçınmamız gereken fiil ve davranışları açıklamıştır. O ki 6666 ayetten yani cümleden ibarettir. Her biri insanoğlu için çok değerlidir. Birçok şeyi içinde ihtiva etmektedir. Ama bunları yazmayla sadece buradan okumayla anlayamaz öğrenemezsiniz. Asıl yapmanız gereken onu açıp anlamını okumaktan geçer. Okudukça siz de anlayacaksınız ki akla dahi gelmeyecek soru ve cevaplarını açıklamaktadır. Emin olun siz okudukça size “bunu bile açıklamış” dedirtecek. Cümlelerde okuduğunuz gibi olmayacak “ilahi kitap” buymuş dedirtecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.