İlk anayasanın kabul edilmesinin önemi nedir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Kurultaydan Meclise sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • İlk anayasanın kabul edilmesinin önemini açıklayınız.

İlk anayasanın olan “Kanunuesasi”nin kabul edilmesi ile padişahın yetkileri sınırlanmış, kanunların Padişahın kendi gücünün üstünde olduğu kabul edilmiştir. Anayasa ile temel hak ve özgürlükler ile vatandaşlık görevleri tanımlanmış ve koruma altına alınmıştır. Halka seçme seçilme hakkı verilerek yönetime katılmaları sağlanmıştır. Halkın seçtiği vekillerden oluşan 115 kişilik Mebusan Meclisinin açılması ile devletin yönetim şekli meşrutiyet olmuştur. Müslüman ve gayri Müslimlerden oluşan Mebusan Meclisi ile tüm Osmanlı halkı yönetimde söz sahibi olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir