İlk Türk devletlerinden günümüze kadar devlet yöneticileri, yönetme gücünü nereden almış olabilirler?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Türklerde Yönetim ve Egemenlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • İlk Türk devletlerinden günümüze kadar devlet yöneticileri, yönetme gücünü nereden almış olabilirler?

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde yöneticilerin yönetme yetkisini Göktanrı’dan aldıklarına inanılır, bu inanış “kut” olarak isimlendirilirdi. Tanrının hâkimiyetini, kağan veya hakan unvanı verilen hükümdarlar vasıtasıyla kullandığına inanılırdı. Ülke yönetimine ilişkin ekonomik, siyasi ve askeri kararlar kurultay denilen mecliste alınır, kurultay kararlarında son sözü kağan söylerdi.

İslamiyet sonrası Türklerde yönetme yetkisinin Allah’tan alındığına inanılırdı. Yönetim hakkı sultan veya padişah adı verilen hükümdarlar tarafından kullanılır, ülke yönetimine ilişkin kararlar son sözü padişahın söylediği divan adı verilen mecliste alınırdı.

Osmanlı imparatorluğunda II. Abdülhamit döneminde hazırlanan Kanunuesasi ile toplumun her kesiminden insanın temsil edildiği bir meclis oluşturulmuş ve kanunların gücünün padişahın yetkilerinin üstünde olduğu kabul edilmiştir. Cumhuriyetin döneminde 23 Nisan 1920 de açılan meclis ile yönetim yetkisi ve egemenlik hakkı tamamen halka geçmiş ve bu yetki meclis tarafından kullanılmıştır. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilerek yeni Türk devletinin yönetim şekli belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir