İlk yardım ile ilgili araştırma yapınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 6. TEMA SAĞLIK VE SPOR Çitlembik Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • İlk yardım ile ilgili araştırma yapınız.

Yaşamı tehlikeye düşüren her hangi bir kaza veya durum karşısında olay yerinde, ilaç kullanmaksızın mevcut araç ve gereçler ile sağlık görevlileri tarafından tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, mevcut durumun daha da kötüye gitmesinin önlenmesi veya hayatın kurtarılması amacıyla yapılan uygulamalara ilk yardım denilir.

Temel ilk yardım uygulamaları 4 aşamadan oluşur ve buna “Hayat Kurtarma Zinciri” adı verilir.

 • Sağlık Kuruluşlarına Haber Verilmesi
 • Olay Yerinde Temel Yaşam Desteği
 • Ambulans Ekibi Müdahalesi
 • Hastane Acil Servisi Müdahalesi

 

Sağlık ekipleri gelinceye kadar, hasta veya yaralıya olay yerinde il müdahaleyi tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan, ilk yardım konusunda eğitim ve sertifika almış kişilere ilk yardımcı denilir. Bir ilk yardımcının öncelikli amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

– Olay yerinin ve Hasta/yaralının emniyetini sağlamak,

– Hasta veya yaralının yaşamsal fonksiyonlarının sürmesini sağlamak,

– Mevcut durumunun daha da kötüye gitmesine engel olmak,

– Hasta veya yaralının iyileştirmesini kolaylaştıracak uygulamalar yapmak.

 

Tüm bunların sağlanabilmesi için “İlk Yardım Temel Uygulamaları” yerine getirilmelidir.

1.Koruma:

– İlk yardımcı mümkünse çevresindeki kişileri de yönlendirerek olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

– Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.

– Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.

– Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.

– Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.

– Sigara içilmemelidir ve içilmesine izin verilmemelidir.

– Gaz varlığı söz konusu ise; zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

– Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır, ortam havalandırılmalıdır.

– Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarını kullanımına izin verilmemelidir.

– Hasta veya yaralılar gerekmedikçe yerlerinden kımıldatılmamalıdır.

– Hasta veya yaralılar yaşam bulguları yönünden belirli aralıklarla mutlaka değerlendirilmelidir.

– Kanamalı durumlarda mutlaka Hepatit B, C, HIV/AİDS gibi hastalıklara karşı korunmak için eldiven giyilmelidir.

 

2.Bildirme:

– En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına ( 112 )  haber verilmesidir.

– 112 arandığında kesin yer ve adres, kim, hangi numaradan arıyor, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumu, nasıl bir yardım aldıkları açıklanmalıdır.

 

3.Kurtarma:

– Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır.

– Hasta/yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır.

– Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta/yaralıya dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır.

 

İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler:

– Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek

– Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek,

– Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,

– Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,

– Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.

– Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,

– Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,

– Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112),

– Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır.

 

Kaynak: http://www.ilkyardim.org.tr/hayat-kurtarma-zinciri.html

“İlk yardım ile ilgili araştırma yapınız.” için 21 yanıt

  1. merhaba derya benim adım emine bana normalde mine derler derya sen öğretmensin ve adın derya göbek adın elif soyadın su türkçe öğretmenisin 19 ögrençin var.

 1. i think it is so great , wonderful
  i learned so much information from you
  thanks you homework helper

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.