İlmiye sınıfının devletin gelişmesine katkısını açıklayınız

  • İlmiye sınıfının devletin gelişmesine katkısını açıklayınız.

İlmiye sınıfı medresede yetişmiş aydınlardan oluşur, eğitim-öğretim, din işleri, adalet işlerinden sorumlu olarak Şeyhülislam,  Kazasker, Müderris, Kadı unvanı ile devlet görevlerine atanırlardı. Medreselerde yetişmiş ve iyi bir eğitim almış olan ilmiye sınıfı; toplumun kültürel alanda zenginleşmesini, bilim ve teknolojinin gelişmesini, astronomi, tıp, tarih, coğrafya, mantık vb. bilimlerde önemli eserlerin oluşmasını sağlamış,  devlet yönetiminde ve kademelerinde görevler alarak devletin gelişmesini doğrudan etkilemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir