İnkılaplar öncesi ve sonrası Türk kadınının konumunu haklar bakımından karşılaştırınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Çağdaşlaşan Türkiye sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • İnkılaplar öncesi ve sonrası Türk kadınının konumunu haklar bakımından karşılaştırınız.

İnkılaplar öncesi Türk kadınının konumunu:

Kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktu

Kadınlar için zorunlu eğitim yoktu, erkekler ve kadınlar ayrı okullarda eğitim görüyorlardı.

Mahkemelerde iki kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğine eşdeğerdi,

Kadınlar mirasta erkeklerle eşit değildi; kadınlar bir pay, erkekler iki pay alırdı.

Kadınlar hakimlik savcılık ve avukatlık gibi meslekleri yapamazlardı

İnkılaplar sonrası Türk kadınının konumunu:

Kadınların seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Kadınlar için de zorunlu eğitim şartı getirilmiş, erkek ve kadın için karma eğitime geçilmiştir.

Medeni kanunun kabulü ile mahkemelerde kadının ve erkeğin şahitliği eşdeğer sayılmıştır.

Medeni kanunun kabulü ile miras paylaşımında kadın erkek eşitliği sağlamıştır.

Kadınlar, boşanma ve kocanın izni olmaksızın mal sahibi olma hakkı kazanmıştır.

Kadınlar hâkimlik savcılık ve avukatlık gibi meslekleri yapmalarının önü açılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.