İnsan hakları ile ilgili birinci elden kaynak (dilekçe, fotoğraf, mektup, dergi, gazete, yasa vb.) bulunuz.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen İnsan Hakları etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • İnsan hakları ile ilgili birinci elden kaynak (dilekçe, fotoğraf, mektup, dergi, gazete, yasa vb.) bulunuz.

İnsan hakları ile ilgili olarak yapılmış bir gazete haberi veya bu konudaki bir yasa olarak “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” bu ödev için kullanılabilir.

  • Kaynağı tanıtıcı bir yazı yazınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

Gazete haberi için: Diyarbakır Barosu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle hazırladığı raporunda çocukların yaşadığı sorunlar olan; çiftçi, mülteci yoksulluğu, beraberinde çocuk ölümleri, çocuk işçiliği, dilencilik gibi konularda yaşanan artışa kamuoyunun dikkatini çekti.

Yasa için: Tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve ülkemizin de imzaladığı bildirge ile tüm insanların doğuştan sahip oldukları “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği” ile “işkence yapılamayacağı, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı ve ceza verilemeyeceği” gibi en temek haklar yasal güvence altına alınmıştır. Devletler bu hakların kullanılması, korunması ve geliştirilmesi konusunda çaba göstereceğini beyan etmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.