İnsanın Sağlıklı Yaşamasında Sevginin Önemini Büyüklerinize Sorarak Öğreniniz.

İnsanın sağlıklı yaşamasında sevginin önemi konusunu kaleme alacağız. İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar farklı ihtiyaçlar çerçevesinde hayatını idame ettirebilmektedir. Fizyolojik ihtiyaçları olan yeme, içme, teneffüs etme, güven duyma gibi ihtiyaçları hiç şüphesiz insanın hayatını devam ettirebilmesi için olmazsa olmaz gereksinimlerdir. Bütün bunların saydıklarımız insanın maddi yönünü doyuran ve bedeni ihtiyaçlarını karşılayan hususlardır. Ama bu kadardan ibarettir demek meseleyi eksik değerlendirmek olur.

İnsanoğlu sadece maddiyat ve bedenden ibaret değildir. Onun bir ruh yapısı ve psikolojik yönü bulunmaktadır. İnsan mutlu olmak, sevmek, sevilmek, huzur duymak, sevildiğini hissetmek ister. Hal böyle olunca bu ruhi ihtiyaçların da bir şekilde tatmin edilmesi ve doyurulması gerekir. Tıpkı maddi olarak bedenin doyurulduğu gibi. Manevi ihtiyaçlar diye ifade edeceğimiz bu hususlar arasında “sevgi” konusunun yeri nedir?

İnsanın sağlıklı yaşamasında sevginin önemi oldukça hassas bir konudur. Allah bu kainatı sevgi duygusu üzerine inşa etmiştir. O yarattıklarının en kıymetlisi insanı sevdiği ve ona değer verdiği için dünyayı, dünya içindekileri ve insanın kendisini yaratmıştır. Yani bu bütün evren ve kainat sevgi merkezli yaratılmıştır. O yarattıklarını sevmiş onlara nefesinden üfleyerek ruh bahşetmiş ve canlı kılmıştır. Bu çerçeveden bakıldığında insan için sevgi kavramı kutsal bir kavramdır.Meseleye biraz da insanlar tarafından bakıldığında bir insan annesi ve babası tarafından sevildiği için dünyaya gelir. Sevgiyle doğar, sevgiyle büyür ve gelişir. Bebek sahibi olmak ve çocuk büyütmek çok meşaggatli bir iştir. Bütün bu zorluklara rağmen ona duyulan sevgi duygusundan dolayı bütün bu zorluklar göze alınarak çocuklar büyütülür. Onu kucağa alıp sevmek, yanağına öpücük kondurmak bütün bu sıkıntıları anne baba ve diğer büyüklere unutturur.

Sevgi insanda olması gereken güzel ahlaka insanı sevk eder. Bir kişi içinde sevgi varsa başkalarına, hayvanlara, bitkiler ve diğer yaratılmışlara sevgi ile yaklaşabiliyor o gözle bakabiliyorsa  kötülük yapmaz. Kötülük yapmak aklına bile gelmez. Sevgi insanın ruhundaki şiddet zaafını törpüler. Şiddet uygulamaz çünkü seviyordur. Başkalarına zarar vermez ve onları üzmez çünkü seviyordur. Bütün varlık alemine şefkatle yaklaşır.

“İnsanın Sağlıklı Yaşamasında Sevginin Önemini Büyüklerinize Sorarak Öğreniniz.” için 4 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.