İnsanların düşüncelerinin birbirinden farklı olmasının sebepleri?

  • İnsanların düşüncelerinin birbirinden farklı olmasının sebepleri neler olabilir?

Allah insanı farklı özellikte yaratmıştır. Aynı aile içinde aynı değerlerle büyüyen çocuklar bile birbirinden farklı özelliklere , farklı düşünce yapılarına sahip olurlar.Hayattan beklentileri, bakış açıları, gayeleri, alışkanlıkları, hoşlandıkları birbirinden farklıdır.Ayrıca insan farklı ortamlarda bulunduğunda da var olan düşünceleri de değişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.