İnternet’ten dünya ve çevre örgütlerinin faaliyetlerini takip ediniz.

6.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. Tema Doğa Ve Evren Temaya Hazırlık sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • İnternet’ten dünya ve çevre örgütlerinin faaliyetlerini takip ediniz. Dünya ve çevre örgütlerinin faaliyetleri nelerdir?

Doğal Haуatı Koruma Vakfı: Vakıf insanoğlunun doğa ile uyun içinde yaşaması ve doğal ortamların bozulmaması için dünya çapında faaliyetler yürütmektedir. Projelerinde iklim değişikliği, deniz ve canlı türleri, ormanlar gibi alanlarda faaliyetler yaparak çevre ve doğanın korunmasına katkı sağlamaktadır.

Greenpeace: ilk olarak nükleer denemelere karşı kurulmuş olan Greenpeace günümüzde dünya genelindeki her türlü çevre sorunu ile ilgili kampanya yürüten uluslararası bir organizasyon konumundadır. Çevre sorunlarını gündeme taşımak için yaptığı gösteri ve protestoları ile tanınmaktadır.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA): Vakıf ülkemizde erozyonla mücadele, çevre sağlığı ve doğal varlıkların korunması ve ağaçlandırmanın öneminin anlaşılması için çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO):  Geri dönüşüm alanını kendine faaliyet alanı olarak seçen vakıf, ülkemizde bu alanda yetkilendirilmiş kuruluştur.Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı (ÇEV-KOR): ÇEV-KOR çevre, sağlık ve eğitim alanlarında toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV): TÜÇEV çevre kirliliğinin önlenmesi, insan sağlığının korunması ve doğal hayvan ve bitki varlığının korunması için çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) : Ülkemizdeki plajlar için “Mavi Bayrak Programı”nın başlatılması

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL): kültürel miraların ve doğanın korunması için kurulan vakıf bölge ve ülke bazlı projelerle doğal kaynakların koruması ve kültürel mirasların yaşatılması için projeler yürütmektedir.

Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD): ülkemizdeki hayvan ve bitki türlerinin koruma altına alınması ve doğal yaşam alanlarının koruma altına alınması amacı ile kurulmuştur.

Doğa ile Barış Derneği Doğa ile Barış Derneği: Dernek,  doğa ve çevre konularında toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA):deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz canlılarını korumak için kurulan dernek, geçim kaynağı olarak denizi seçen insanlar için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Kuş Araştırmaları Derneği (KAD): kamuoyunda kuşları araştırma ve koruma bilinci oluşturmak için kurulan dernek, kuş gözlemcileri ve araştırmacıları için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir