İslam dininin temel inanç esaslarının neler olduğunu söyleyiniz.

İslam dininin temel inanç esasları İslamın iman şartları anlamına gelir. Bunlar altı tanedir. Hepsi ayrılmaz bir bütündür. İslamiyeti kabul etmiş her bireyin bu esasların gönülden inanması ve dil ile onaylaması gerekmektedir.

  1. Allaha iman: Allahın tek ve bir olduğunu onaylamak demektir.
  2. Meleklere iman: allah-u Teala bu dünyada ve ahiret yurdunda bazı iş, oluş ve hareketleri melekleri vasıtasıyla yapmaktadır. Bu hakikate inanmak demektir.
  3. Kitaplara iman: Allah-u Tealanın yeryüzüne peygamberleri aracılığıyla gönderdiği bazı kutsal kitaplar vardır. Bu kitapların hak olduğunu kabul etmek demektir. En doğru ve yegane yol gösterici kutsal kitap son olan Kur’an-ı Kerimdir.
  4. Peygamberlere iman: Peygamberlerin Allahın kulu ve elçisi olduğuna inanmak demektir.
  5. Kaza ve kadere iman: Kainatta düzen belli bir kaza ve kader çizgisinde olur. Bu fikri bilmek ve kabul etmektir. Bu inancı taşıyan insanlar başa gelen şeyler için “neden ben” demez, “Allahtandır” diyebilmektedir. Bu esas bunu gerektirir.
  6. Ahiret gününe iman: Öldükten sonra bir ahiret hayatı olduğu ve bu fikrin kabul edilmesidir. Ödül olan cennet ile ceza olan cehennem kavramlarının varlığını kabul etmek demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir