İslamiyet’le beraber Türklerin sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimler nelerdir?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2. Ünite Tarihe YolculukTürkler İslamiyet İle Tanışıyor sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • İslamiyet’le beraber Türklerin sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimler nelerdir?(sayfa77)

Türklerin İslamiyet’i kabulü öncesi                 Türklerin İslamiyet’i kabulü sonrası

  • Örfi hukuk kuralları vardı.  /  Şer’i ve örfi hukuk kuralları vardı.
  • Tapınaklar vardı.  / Camiiler inşa edildi.
  • Heykeltıraşlık yaygındı.  / Edebiyat önem kazandı.
  • Ahiret inancı vardı.  / Ahiret inancı vardı.
  • Yöneticileri han, hakan ve kağan unvanı aldı.  / Hükümdar ve sultan unvanı kullanıldı.
  • Toprak kazanmak esastı. / Cihat anlayışı benimsendi.
  • Hırsızlık yapmamak, yalan söylememek gibi ahlaki ilkeler vardı.  / Ahlaki değerler önemlidir.
  • Bilimsel araştırmalar yapıldı.  / Bilim merkezi olarak medrese açıldı.
  • Gök Tanrı inancı vardı.  / Allah inancı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.