İstanbul’da bulunan Süleymaniye Medresesi hakkında araştırma yapınız.

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Süleymaniye Medresesinde Eğitim etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

İstanbul’da bulunan Süleymaniye Medresesi hakkında araştırma yapınız.

  • Süleymaniye Medresesi kaç yılında, kim tarafından ve nerede yaptırılmıştır? Mimarı kimdir?

Süleymaniye Medresesi 1557 yılında Kanunî Sultan Süleyman tarafından İstanbul’da yaptırılmıştır. Mimar Sinan medresenin mimarlığını yapmıştır.

  • Görev yapanlar kimlerdir?

Medresede hoca olarak Mimarzade Musluhiddin Mustafa, Molla Yahya Bin Mureddin, Karahisarlı Şeyh Mehmet Efendi, Kadızade Şemseddin Ahmet gibi devrin önde gelen ulemaları ders vermiştir.

  • Hangi alanlarda eğitim vermiştir?

Ordunun mühendis ve doktor ihtiyacının karşılanmasının yanına kelam (İslam felsefesi) alanında eğitim vermiştir.

  • Okutulan dersler nelerdir?

Tefsir, fıkıh, kelâm, mantık, felsefe, arap dili, botanik,  tıp ve riyâziyat (Matematik), geometri, astronomi

  • Günümüz eğitim kurumları ile arasındaki benzerlikler nelerdir?

Günümüz üniversitelerinde verilen eğitime benzeri bir eğitim verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.