itaat, iskele, sendelemek kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz.

8.sınıf Türkçe dersi için verilen Martı etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz.

itaat: Söz dinleme, boyun eğme.

iskele: Deniz taşıtlarının yanaştığı, beton ya da tahtadan yapılmış yer.

sendelemek:  Dengesi bozularak düşecek gibi olmak.

bocalamak:  rüzgardan etkilenmek.

eğim:  eğilerek beklemek.

mil:  Bir ölçü birimi.

pike:  Uçağın yüksekten, hedef üzerine büyük bir açı ile inmesi.

süzülmek:  Kuş kanatları gerili olarak görünür bir hareket yapmadan havada ilerlemek.

albatros: Atlas Okyanusu’nda yaşayan iri bir kuş.

açık: Denizin kıyıdan uzakta olan yeri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.