Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular zamanındaki ünlü devlet adamlarının özelliklerini veTürk – İslam dünyasına katkılarını değerlendiriniz

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Tarihimizden Kesitler sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular zamanındaki ünlü devlet adamlarının özelliklerini veTürk – İslam dünyasına katkılarını değerlendiriniz.

Karahanlılar

Arslan Kara Han: Türk boylarına hakanlığını kabul ettirerek Karahanlılar devletini kurdu.

Satuk Buğra Han: İlk Müslüman olan Türk Hükümdarıdır. Türkleri İslamiyetle tanıştırmıştır. Kaşgarlı Mahmut: Divan-ı Lügat’it- Türk adlı esiri yazmıştır. Türk-islam edebiyatının oluşmasının öncüsü olmuştur.

Gazneliler

Gazneli Mahmut: Hindistan’a düzenlediği seferlerle islamiyet yayılmasın önemli bir rol oynamıştır. Bilim adamlarına verdiği değerin sonucu olarak Biruni gibi bir çok alim yetişmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti
Alparslan: Malazgіrt zаferi ile Bizans’ı yenerek Anadolu’yu Türklerin yurdu haline getirmiştir. Bizans’a karşı yapılan başarılı seferlerinden dolayı Mekke’de bulunan İslam aleminin halifesi, hutbeyi kendi ve Sultan Alparslan adına okuttu.
Melikşah: kendi döneminde yaptığı imar çalışmaları, köprüler ve su yolları ile hakimiyetleri altında bulunanların İslamı seçmelerinde etkili oldu.

 

“Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular zamanındaki ünlü devlet adamlarının özelliklerini veTürk – İslam dünyasına katkılarını değerlendiriniz” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.