Karikatürde cumhuriyet neden bir çocuk ile temsil edilmiş olabilir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Cumhuriyet Yürüyor sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıda cumhuriyetin ilanını izleyen günlerde Karagöz dergisinde yayımlanmış bir karikatür görüyorsunuz.

  • Karikatürde cumhuriyet neden bir çocuk ile temsil edilmiş olabilir?

Yeni kurulan genç Türkiye cumhuriyeti karikatürde küçük bir çocuk ile temsil edilmektedir.

  • Çocuğa kucak açan kızların taçlarında yenilik, refah ve adalet kavramlarına yer verilmesinin nedenleri neler olabilir?

Yeni kurulan Cumhuriyetin topluma yenilik, refah ve adalet getireceği gösteriliyor.

  • Bu kavramlardan yola çıkarak cumhuriyet yönetiminin nitelikleri ve Türk toplumuna sağladığı faydalara hangi örnekleri verebilirsiniz?

Cumhuriyet ile sosyal hayata dönük birçok inkılap yapılmıştır. Kadın erkek eşitliği sağlanmış, kıyafet alanında yenilikler yapılmış, miladi takvim kabul edilmiştir. Yapılan ekonomi kongreleri ile ulusal kalkınma sağlanarak toplumun zenginleşmesi ve refah düzeyinin artması sağlanmıştır. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri tanımlanmış ve anayasa ile güvence altına alınmıştır. Adalet önünde herkesin eşit olması sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.