Kart üzerindeki beş maddeyi hak, sorumluluk ve özgürlük çerçevesinde değerlendiriniz.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Otobüs sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Kartın üzerindeki şekil ve yazıların ne anlama geldiğini belirtiniz.

Kart üzerindeki şekil ve yazılar; bu kartın EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılabileceğini, kartın “indirimli” kart odluğunu, ok yönünde okutulması gerektiğini anlatmaktadır. Kart üzerindeki yazılar ile yolcuların bu kartı alarak sahip olduğu haklar ve yerine getirmeleri gereken sorumluluklar konusunda kart sabini bilgilendirmektedir.

  • Kart üzerindeki beş maddeyi hak, sorumluluk ve özgürlük çerçevesinde değerlendiriniz.

Kişilerin bir hizmetten faydalanırken ödedikleri ücret karşılığında elde ettikleri hakları, bu hizmetten yararlanabilmek için yerine getirmeleri gereken sorumlulukları ve bu hizmeti kullanma süresi bakımından sahip oldukları özgürlükleri onlara yazılı olarak bildirilmeli ve kişilerin bunlardan haberdar olması sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.