Kavimler Göçü Haritası Üzerinde Günümüzde Hangi Devletler Bulunuyor?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen  Kavimler Göçü – Harita İnceliyorum sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Ders kitabınızın 58 ve 59. Sayfalarındaki harita üzerinde günümüzde hangi devletlerin bulunduğunu atlaslarınızdan yararlanarak tespit ediniz. Bulduğunuz on devletin ismini aşağıya yazınız.

1.Ukrayna           2.Romanya         3.Bulgaristan

4.Yunanistan     5.polonya            6.Almanya

7.Fransa              8.İspanya            9.İtalya

10.İngiltere

  • Günümüzdeki devletlerle ders kitabınızın 58 ve 59. Sayfalarında adı geçen devletlerin hangilerini ilişkilendirebileceğinizi nedenleri ile birlikte yazınız.

Ostrogotlar: Bir Cermen kabilesi olan Ostrogotlar, Gotların doğu koluna verilen isimdir. Gotların batı koluna ise Vizigotlar denilmiştir. Ostrogotlar, daha sonraları İtalya’da krallık kurmuşlardır.

Saksonlar: Bir Cermen kabilesi olan Saksonlar, Angluslar ve Jütler ile karışarak Anglosaksonları oluşturmuşlardır. Günümüzde İngiltere’nin güneyinde yaşamaktadırlar.

Normanlar: “Kuzeyli adamlar” anlamına gelen Normanlar, Frenk ve İskandinav karışımı bir halktır. Günümüzde Fransa’nın Normandiya bölgesinde yaşamaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.