Kaymakamın görevleri nelerdir?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yaşadığım İlin Yönetimi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Sizce kaymakamın en önemli görevleri nelerdir?

– Kaymakam,  bulunduğu ilçede Devleti, hükümeti ve tüm Bakanlıkları temsil eder.

– Kaymakam, ilçede kanunların ve hükümet kararlarının ve bağlı olduğu valinin emirlerini uygulamak ve yürütmekle görevlidir.

– İlçeye ait bütün işler için valilik ile koordinasyonu sağlar.

– İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini ve uyum içinde çalışmasını sağlar ve denetler.

– İlçenin genel idare ve gidişini denetler ve düzenler, memurların çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetim altında bulundurur.

– Kaymakam Cumhuriyet Bayramı gibi resmi törenlere başkanlık eder ve tebrikleri kabul eder.

– İlçe sınırları içinde bulunan kolluk kuvvetlerine amirlik ederek kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve suçun önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

– Halkın şikâyet ve isteklerini dinler ve bunlar için gerekli çalışmaları yapar.

– İlçenin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamak için çeşitli projeler geliştirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.