Kaynak kelimesinde yaşanan ses değişikliğinde kelimenin aldığı ekin bir etkisi olmuş mudur?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Sağlık Spor, Anadolu’nun Cirit Oyunları etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Kutucuklarda verilen eklerden uygun olanları aşağıdaki boşluklara yazınız.

-dan -da -den -de -tan -ta -ten -te

– Cirit, Selçuklularla birlikte Anadolu’ya gelmiştir.
– Biz, aynı soydan, aynı kökten gelmiş, iki kardeş obayız.
– Buna öteki dizide başka bir atlı karşı çıkar.
– Sopalar; meşe, şimşir, hurma gibi ağaçların dallarından kesilir.
– Cirit oyununun Anadolu’da en azından 900 yıllık bir tarihi vardır.
– Kars’ta ,Erzurum’da düzenlenen şenlik ve yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.
– Cirit oyununu, eski Türklerde bir savaş manevrası sayanlar da vardır.
– Anadolu’nun geleneksel sporu cirit unutulmaktan kurtarılmalıdır.

  • “Cirit oyununun kaynağı ve çıkışı üzerine çeşitli söylentiler vardır.” Altı çizili kelime ek aldığında nasıl bir ses değişikliği olmuştur?

– Harf yumuşaması olmuş ve “k” harfi “ğ” harfine dönüşmüştür.

  • “kaynak” kelimesinde yaşanan ses değişikliğinde kelimenin aldığı ekin bir etkisi olmuş mudur?

Kelimenin aldığı ek, harf yumuşamasına sebep olmuş ve kelimede ses değişikliği olmuştur.

  • Aşağıdaki cümlelerde, aldığı ekten dolayı ses değişimi olan kelimelerin altını çiziniz.

Değneğini en çok isabet ettiren taraf galip sayılır.
– Güreş, bir zamanlar “Türk gibi kuvvetli” sözüyle Türk gücünü dünyaya yaymış.
– Cirit oyunu çevikliğincesurluğun sembolü olmuştur.
– Cirit sopasının bir ucu kalıncadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.