Kaynakların bilinçsiz kullanımının canlı yaşamına etkileriyle ilgili metin yazınız.

6.sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Dersi 5.Ünite Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Kaynakların bilinçsiz kullanımının canlı yaşamına etkileriyle ilgili metin yazınız.

Kaynaklarımız hayatımızın devamı için önemlidir. Kaynakların bilinçsiz kullanımı hem kaynakların yok olmasına hem de çevrenin ve tüm canlıların zarar görmesine sebep olur. Su en önemli kaynaklarımızdan biridir. Suyun bilinçsiz kullanımı su kalitesini bozar, suyun bozulması toprak kalitesinin de bozulmasına sebep olur. Kalitesiz toprak da bitki yetişmez, canlıların besin kaynakları yok olur. Toprak canlılar için besin kaynağı yetiştirirken aynı zamanda atıkların arıtılabilmesinde suyun içilebilir olmasında etkendir. Kimyasal gübre kullanımı, egzoz gazları, endüstriyel atıklar, tarım ilaçları, nükleer denemeler, bitmiş pil atıkları, evsel atıklar toprağı kirletir. Kirlenen topraktan canlılar olumsuz etkilenir. Su, toprak gibi hava da zehirli gazların bilinçsizce salınması sonucu kirlenir. Kirli hava canlı sağlığını tehdit eder. Tüm kirlilikler küresel ısınmaya da sebep olur. Küresel ısınma ile birlikte tabiatın bütün düzeni bozulur.

Temiz çevre, sağlıklı bir yaşam, güzel bir gelecek için kaynaklarımızı bilinçli kullanalım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.