Kevser suresi ile ilgili neler biliyorsunuz?

Kevser suresi ile ilgili neler biliyorsunuz? Bildiklerinizi biraz açıklar mısınız?

 

Kevser suresi, Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir. Kuran’ın en kısa süresidir ve üç ayetten oluşur. Adını, ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak “çok hayır” anlamına gelen “kevser” kelimesinden alır.

Hz. Muhammed’in zor durumda kaldığı ve üzüntülü olduğu bir zamanda inen bu surede, ona kevser (çok hayır ve nimet) verildiği müjdelenir. Bunun için ondan, Rabbine yönelmesi istenir. Hz. Peygamber’e kin tutan İslâm düşmanları kınanır. Böylece Hz. Peygamber’e ve onun şahsında bütün müminlere düşman olanların geleceklerinin olmadığı belirtilir.

Kaynaklarda belirtildiğine göre, Kevser suresinin inişine sebep olan şudur. Hz.Muhammed’in, Hz. Hatice’den Kasım adında bir çocuğu olmuş ama henüz bebekken ölmüştü. O dönemde Araplar erkek çocuklarına aşırı değer verirlerdi. Hz.Muhammed’in dünyada erkek çocuğunun kalmadığını gören müşrikler, Hz. Peygamber’e ebter (soyu kesik) diyerek hakaret ettiler. Özellikle Âs bin Vâil, Hz. Peygamber’in adı anıldığı zaman: “Bırakın onu, o ebterdir, onun soyunu sürdürecek erkek çocuğu yoktur, ölünce adı unutulur gider, biz de ondan kurtuluruz.” demiş, Ukbe bin Ebi Muayt ve diğerleri de benzer sözler söylemişlerdir. İşte onların bu sözleri Peygamberimizi çok üzmüştü. Yüce Allah onun geleceğe umut ve güvenle bakmasını sağlamak üzere bu sureyi indirmiştir.
Bu ayette yer alan “kevser” kelimesi, “pek çok iyilik ve hayır” anlamına gelir. Pek çok iyilik ve hayrın içinde olanlar şöylece özetlenebilir:

Kevser, cennette bir nehrin veya havuzun ismidir. Çünkü Peygamberimiz Kevser’i anlatırken: “O, Rabbimin bana (cennette) verdiği bir nehirdir; onda çok hayır vardır. O bir havuzdur; kıyamet günü ümmetim gelip ondan içecektir, onun kapları yıldızlar sayısıncadır.” demiştir. Bu yüzden, İslâmi gelenekte kevser, havuz olarak yorumlanmış ve Peygamberimizin kıyametteki havuzuna “Kevser Havuzu” denilmiştir. Hadislerde belirtildiğine göre, Peygamberimizin havuzu çok geniş, suyu sütten daha ak, kokusu miskten daha güzel, kadehlerinin sayısı da gökteki yıldızlardan daha çoktur. Ondan bir kere içen, bir daha sonsuza kadar susamayacaktır.

“Kevser suresi ile ilgili neler biliyorsunuz?” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.