Kevser suresinden çıkarılabilecek öğütler nelerdir?

Kevser suresinden çıkarılabilecek öğütler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Kevser suresinin açıklaması hakkında bilgi veriniz.

Öncelikle Anlamı ile başlayalım;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

Biz sana bol nimet verdik: O halde (yalnız) Rabbine ibadet et ve (yalnız O’nun adına) kurban kes. Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!

Bu ayette yer alan “kevser” kelimesi, “pek çok iyilik ve hayır” anlamına gelir. Pek çok iyilik ve hayrın içinde olanlar şöylece özetlenebilir:

Kevser, cennette bir nehrin veya havuzun ismidir. Çünkü Peygamberimiz Kevser’i anlatırken: “O, Rabbimin bana (cennette) verdiği bir nehirdir; onda çok hayır vardır. O bir havuzdur; kıyamet günü ümmetim gelip ondan içecektir, onun kapları yıldızlar sayısıncadır.” demiştir. Bu yüzden, İslâmi gelenekte kevser, havuz olarak yorumlanmış ve Peygamberimizin kıyametteki havuzuna “Kevser Havuzu” denilmiştir. Hadislerde belirtildiğine göre, Peygamberimizin havuzu çok geniş, suyu sütten daha ak, kokusu miskten daha güzel, kadehlerinin sayısı da gökteki yıldızlardan daha çoktur. Ondan bir kere içen, bir daha sonsuza kadar susamayacaktır.

Kevser iyilik ve hayırda sonsuzluğu ifade eder. Gerçeği görmek istemeyen müşriklerin söylediği kötü lakapların tam tersine Allah, Peygamberimize bol ve tükenmez nimetler vermiştir. Bir insan yüce Allah’ın Hz. Peygambere verdiği bu nimetleri araştırdığında gözünün iliştiği ve düşüncesinin takıldığı her noktada bu nimetlerin izini görecektir.

O halde (yalnız) Rabbine ibadet et ve (yalnız O’nun adına) kurban kes.

Peygamberimiz bu kadar iyilik ve hayra, Allah’a bağlılığıyla elde etmişti. Namaz kılmak ve kurban kesmek vb. ibadetlerle bir Müslüman, dünyada ve ahirette pek çok nimete erişir.

Bu ayette nimetlere karşılık Hz. Peygamber’in başta gelen görevine işaret etmektedir. Bu da ibadette ve yönelişte sadece kendini Allah’a adamak ve samimi bir şekilde O’na yönelmektir. Namaz da ve kurban da Allah’a samimiyetle yönelmektir. “Öyle ise Rab’bin için namaz kıl ve kurban kes.”

Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!

Hayırı Sevmeyen Hayırsız Kalır

3’üncü ayette, Peygamber(a.s)’e kin tutan kimsenin, her türlü iyilik ve güzellikten kesileceği haber verilir. Peygamber(a.s)’e ve hak dine kin duyan kim olursa olsun, onun arkası kesilir, nesli nesebi kalmaz, adı ve sanı unutulur.

Hz.Muhammed’e ve İslâm’a düşmanlık edenler, sonunda kaybedip gittiler. Ama onların “soyu kesik” dedikleri Peygamberimiz, milyonlarca Müslüman’ın gönlünde hâlâ yaşamaktadır ve bundan sonra da kıyamete kadar inanmış gönüllerde yaşamaya devam edecektir.

Hiç şüphesiz imanın, hakkın ve iyiliğin sonunda hiçbir şey elde edilememesi mümkün değildir. Allah, onun için yapılan her bir iyiliği fazlasıyla ödüllendirir.

Doğrunun yanında yer alan asla kaybetmez. Onların yaptıkları işlerin sonu mutlaka hayır getirir. Yanlışın ve kötülüğün ise sonu gelmez. Bunları yapanlar hiçbir zaman hayırlı bir sonuca ulaşamazlar. (Çeşitli kaynaklardan alınarak özetlenmiştir. (Ali Kuzudişli www.dinibil.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.