Kınalı Keklik metni, edat, bağlaç ve ünlem etkinliği

6.sınıf Türkçe dersi için verilen Kınalı Keklik etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde bulunan edat, bağlaç ve ünlemlerin altlarını çiziniz.

Vücudunun yan tarafları ve gerdanı beyaz, diğer bölümleri bozdur.

Ne yazık ki son yıllarda aşırı avlanma sebebiyle sayıları çok azalmıştır.

Ona iyi bakarsak kısa sürede senin umduğun gibi bir keklik olup çıkar.

Şimdi bu kekliğe uygun bir ad bulmak için düşünüyor, düşünüyordum.

Böylece diğer kekliğin de anısını yaşatmış olacaktık.

Senin çocukluğundaki gibi

Ben de öyle düşünüyordum, Hasan.

Böyle kapı  çalınır, oğlum?

Yavruların sahipleri daha onlar dünyaya gelmeden belirlendi bile.

  • Aşağıda verilen “ve, gibi, fakat, için, de, aaa” edat, bağlaç ve ünlemleri işlevlerine uygun birer cümlede kullanınız.

ve: Apartmanın kapısından girdim ve karşımda Basri amcayı gördüm.

gibi: Kardeşim çantasını attığı gibi mutfağa koştu.

fakat: Dün saat dokuzda gelecektim fakat evden bir türlü çıkamadım.

için: Çıkışta sinemaya gideceğimiz için bu tenefüs bir şeyler atıştırmalıyız.

de: Benimle beraber kardeşim de alışveriş verişe gelmek istedi.

aaa: Aaa, camın önünde duran kuşa bak!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir