Kız kalesi metnindeki boşlukları tamamlayınız.

8.sınıf Türkçe dersi için verilen Kız Kalesi etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki Kız Kalesi metinde boş bırakılan cümleleri metnin anlam bütünlüğünü dik­kate alarak doldurunuz.

Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgeye hâkim olan bir bey varmış. Bu beyin bir kızı dünyaya gelmiş. Bey, o devrin âdetine uyarak kızını bir kâhine götürmüş ve onun geleceği hakkında bilgi edinmek istemiş. Kâhin, kızın on dokuz yaşına girince bir yılan tarafından sokulacağını ve öleceğini söylemiş. Buna çok üzülen bey derin derin düşünmeye başlamış. Ne yapsam da kızımı bu korkunç gelecekten kurtarsam diye düşünmüş. Beyin aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Denizin ortasına bir kale yaptırmaya karar vermiş. Bey eğer kızını bu kaleye yerleştirir de orada yaşamasını sağlarsa yılanın sudan geçemeyeceği için kızının hayatının kurtulacağına sanmış. Bunun üzerine bu fikrini gerçekleştirmek için harekete geçmiş. Planlar hazırlanmış ve bugünkü Kız Kalesinin bulunduğu yerde kale inşa edilmesine başlanmış. Aradan günler, aylar, yıllar geçmiş. Sonunda beyin istediği kalenin yapımı tamamlanmış. Artık beyin çok sevdiği kızı bu kalede yaşamaya başlamış. Bey kızının karşıya şehre geçmesine hiçbir zaman izin vermemiş. Aradan yıllar geçmiş beyin kızı on dokuz yaşını tamamlamış. Bey bunu kutlamak için kalede eğlenceler düzenlemiş. Bu eğlencelere bütün halk davet edilmiş. Davet edilenler arasında buluna bir köylü kadın da hediye olarak bağından bir sepet dolusu nefis üzümler getirmiş. Fakat köylü kadın üzümleri sepete doldururken onun dalgınlığından istifade eden bir yılan sepete gizlenmiş. Köylü kadın bunu fark etmemiş. Köylü kadın doğum günü kutlamaları sırasında sepeti beyin kızına hediye etmiş. Beyin kızı üzümü çok seviyormuş. Bu sepeti doğruca odasına çıkarttırmış. Gece geç vakitte herkes gittikten sonra üzümleri yiyecekmiş. Misafirler gittikten ve eğlence bittikten sonra genç kız, odasına çıkmış. Çok sevdiği üzümlerden yemeye başlamış. Fakat tam bu sırada sepetin içindeki yılan çıkıp kızcağızı sokmuş ve kızın ölümüne sebep olmuş. Bugün Akdeniz’in bu şirin köşesinden geçenler Kız Kalesi’ni mutlaka görürler ve kalenin hikâyesini öğrenmeden oradan ayrılmazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.