Kötü Davranış Ve Alışkanlıkların Bireye Ve Topluma Zararlarını Kısaca Açıklayınız.

Kötü davranış ve alışkanlıklar hem bireye zarar verir hem toplum düzenini bozar. Bu davranışlar huzuru bozar, insanları mutsuz eder vs arttırmak çok mümkündür.  Zaten sonuçlarında bu şekilde neticeler doğurdukları için kötü alışkanlıklar olarak değerlendirilirler.

Madde bağımlılığı, sigara ve alkol kullanımı, ve artık sosyal medya bağımlılığı da bireye zarar veren fiiller ve alışkanlıklardır. Bunlar sağlığı bozar. Sağlığı hem madden hem manen bozar. Madde bağımlısı insanlar bu gibi ürünleri kullanmakla ömürlerini kısaltmaktadır. Çünkü bunlar vücudun bütün uzuvlarına zarar vermektedir. Dolayısıyla neticesi ölümdür. Sigara ve alkol de insanı kanser yapacak potansiyelde kötü alışkanlıklardır. Günümüzün moda bağımlılığı internet ve sosyal medya bağımlılığı ise insanları asıl sosyal hayattan koparmakta ve yalnızlaştırmaktadır. Bunun sonucu da ruhi bunalımlara gider. Netice olarak da psikolojisi bozuk bireyler toplumda çoğalır.Hırsızlık, yalan söylemek, iftira atmak gibi diğer kötü alışkanlıklarsa bireyi toplum nazarında mahçup duruma düşürür. Suçlu, kötü huylu, kaçınılacak ve çekinilecek insan diye kişi toplumda yaftalanır. Yani üzerinde böyle bir damga oluşur. Sonrasında ne olur, tabii sonrasında da çevredekilerin o kişiye güveni kalmaz. Ve yalnızlaşır.

Böyle kötü davranış ve alışkanlıklar toplum düzenin ise alt üst eder. Birlik beraberlik barış ortamı oluşmaz. Güven ortamı ortadan kalkar. Saygı biter sevgi biter. En çok artan duyguysa şüphedir. İnsanlar birbirlerine şüpheyle bakar. Durum bu koşullarda olduktan sonra ne hoşgörüden ne kardeşlikten bahsetmek mümkün değildir. Bütün bunların sonucu toplumsal çözülmeye doğru gider.

Kavgalar artar, adam öldürmeler artar, şiddet had safhaya ulaşır. Adeta insanlar insan olma özelliklerini kaybedip canavarlaşırlar. Toplumda iletişim kopuklukları, kazaları da artar. Çünkü iletişimde karşılıklı güven ile mesaj alıcı ile verici arasında aktarılır. Güven ortamı yoksa nasıl iletişim kurulacak. Durum böyle sonuçlanır.

Bütün bunlar çok korkunç ama gerçekliği olan çıkarımlardır. Güzel ahlaklı olma yönünde bütün bunları göze alarak hareket etmek gerekir. Ancak bu şekilde insanlar iradeleriyle mücadele ederek doğru ve güzel olanı sever ve seçerler. Bu yüzden güzel ahlak talip olmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.