KÖY ODALARI metnindeki boşlukları yaptığınız araştırmadan faydalanarak doldurunuz.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen  Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki noktalı yerleri dinlediğiniz metinden ve yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgilerden faydalanarak doldurunuz.

“TÜRK KONUKSEVERLİĞİNE TARİHSEL BİR ÖRNEK: KÖY ODALARI”

Yakın zamana kadar köylerde yaşamış veya hâlen yaşamakta olan kişilerin anılarında dün gibi yaşayan köy odaları geleneği, Türk konukseverliğinin en iyi örnekleri arasındadır.

Köylerdeki köy odalarının konukları, bir yerden bir yere gitmekte olan yolcular olduğu kadar, ticaret için köye gelenler veya gezici kalaycılar, orakçılar, değiş tokuş yoluyla köylünün ürettiği malı alan ticaret yapan kişiler olabiliyordu. Her hangi bir nedenle yolu köye düşen insanlar istedikleri kadar köy odalarında kalabiliyordu.
Anadolu’nun birçok köyünde neredeyse her sülalenin köy odası vardı. Bu köy odaları ya o sülalelerin ya da önde gelen büyüğünün adıyla anılıyordu. Gelen konukların ihtiyaçları maddi bir karşılık beklenmeksizin bu sülale mensupları tarafından karşılanıyordu.
Köy odaları genellikle iki katlı yapılmıştı. Aynı anda birden çok konuğun ağırlanması için bu şekilde bir yapı düşünülmüş, duruma göre konuklar odalara yerleştirilirdi.
Zaten köy ahalisi, gelen konukları odalarında ağırlamak için âdeta birbiriyle yarışırdı…
Köy odaları köylerdeki dayanışmayı, kaynaşmayı artıran, bu yönüyle sosyal hayatı geliştiren ve ayakta tutan yerlerdi. Köy odalarında soğuk kış günlerinde köy halkı bir araya gelir memleket meseleleri konuşulurdu…
Belli yaşa gelmiş gençler köy odalarında büyüklerden sonraki yerlerini alır, konuşmaları sessizce dinler ve söz verilmeden konuşmazlardı, büyüklere saygı esastı.
Ayrıca, köy odalarında özellikle geceleri oyunlar oynanır, hoşça vakit geçirilirdi. Geçmişteki güzel anıların anlatıldığı koyu sohbetler yapılırdı.
Köy odalarının konukları bazen diyar diyar gezen halk ozanları olurdu. Yanık türkülerini söyler saz çalarlardı. Bayram ve düğünlerde köy halkı odalarda toplanır, yemekler yenilir kutlamalar yaparlardı Buralarda dargınlıkların, küskünlüklerin yeri olmazdı.
Köy odaları sosyal yaşantının gerçekleştiği, kültürün yaşatıldığı yerlerdi. Modern yaşantının getirdiği tüm olumsuzluklar bu güzelim kültürümüzü de etkilemiştir.

Köy odaları geleneği Türk insanının konukseverliğinin bir göstergesi olarak her zaman var olacak, halkımızın insana verdiği değerin bir göstergesi olarak hep yaşayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.