Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır?

8.sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Dersi 2. Ünite DNA ve Genetik Kod sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları (sayfa 32)

  • Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Neden?

Hücre bölünmesi sırasında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Kromozom sayısı canlı türüne özgüdür. Ancak kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında bağlantı yoktur. Örneğin az gelişmiş eğrelti otunda kromozom sayısı 500 iken daha gelişmiş olan ay çiçeğinde kromozom sayısı 34 tür. Farklı iki canlının da kromozom sayısı aynı da olabilir. Soğan ile güvercinin kromozom sayısı aynıdır farklı birer tür olmalarına rağmen. Aynı şekilde en gelişmiş canlı olan insanın kromozom sayısı deniz yıldızının, köpeğin, soğanın kromozom sayısından daha azdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.