KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane metni Büyük harf etkinliği

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Okuma Kültürü, KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni) sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin başına üzgün yüz çiziniz.

🙂 ) Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için her ülkede bir Millî Kütüphane
olmak durumundadır.

🙁 ) Eski çağ kütüphanelerinden en önemlisi iskenderiye kütüphanesidir.

🙁 ) Türklere ait ilk kütüphane, Orta Asya’da Uygur devleti zamanında kurulmuştur.

🙂 ) Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın veziri Nizamülmülk, Nişabur ve Bağdat’ta
kütüphaneler kurmuştur.

🙁 ) Sultan Fatih sarayda felsefe, tarih coğrafya ve tıp konularında Arapça, farsça ve türkçe
eserler hazırlatmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir