“Küçüklerimize sevgi ve şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” hadisini yorumlayınız.

  • Hz. Peygamber (s.a.v.), “Küçüklerimize sevgi ve şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” buyurmuştur. Yukarıdaki hadisi yorumlayınız.

İslam dini güzel ahlakı öğütlemektedir. Küçüklere sevgi büyüklere saygı göstermek güzel ahlaklı olmanın bir göstergesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz hem sözleri ile hem de davranışları ile bizi küçüklere merhametli olmayı büyüklere saygılı olmaya teşvik etmiştir. Yüce Allah “Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.
Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ‘Of!’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve ‘Rabb’im! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara
(öyle) rahmet et!’ diyerek dua et.”ayetinde de olduğu gibi Kuranı kerimin bir çok yerinde küçüklere sevgi , büyüklere saygıyı emretmiştir. Hakiki Müslüman Allah’ın emir ve yasaklarını dikkate alıp Peygamber Efendimizin yaşantısını örnek alan kişidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.