Kul hakkı ne demektir?

  • Kul hakkı kavramının ne anlama geldiğini araştırınız.

Bir kişinin malına ve bedenine karşı yapılan maddi ihlaller ile kalp ve ruhuna verilen manevi zararların tümüne kul hakkı denir. İnsanlar sosyal hayatlarında birbirlerinin haklarına karşı duyarlı olmalı, karşısındakilere söz ve davranışları ile zarar verecek hareket ve tutumlardan sakınmalıdır. Bir insana karşı yapılan her türlü haksızlık kul hakkı kapsamına girmektedir. Günümüzde genel olarak insan hakları olarak anılan hakların tamamı kul hakkını oluşturmaktadır. İnsanların yaşama, barınma, güvenlik gibi temel haklarının ihlal edilmesi, yalan söylemek, iftira atmak, dedikodu yapmak, hırsızlık ve hile yapmak, başkalarının özel hayatlarını araştırmak, bunların hepsi kul hakkıdır.

İslam açısından esas alınan haklar, Allah hakkı ve kul hakkı olarak sınıflandırılabilir. Allah hakkı, her insanın Allah’a karşı yerine getirmesi gereken kulluk görevleridir. İnsan Allah’a karşı yaptıkları kusur, eksiklik ve günahlardan dolayı tövbe ederek Allah’tan bağışlanmasını diler. Fakat kul hakkında durum biraz farklıdır. Kul hakkının tek telefi yöntemi, insanların hakkına girdiği, haksızlığa uğrattığı veya zarar verdiği kişinin kendisinden özür dileyerek, onun hakkına girdiğini söylemeli ve varsa maddi zararını karşılayarak girdiği kul hakkını helal ettirmelidir.

Peygamber Efendimiz kul hakkı ile ilgili olarak bir hadis-i şerifte şöyle buyururlar: “Bir kimse, kardeşinin onuruna yahut malına haksız olarak saldırmışsa, karşılık olarak verilebilecek altın ve gümüşün bulunmadığı günden (Kıyamet) önce helalleşsin. Aksi halde, yaptığı haksızlık nispetinde onun iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden adama verilir.” (Buharî, Mezalim: 10.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.