“Kültür, motif, örf ve âdet” anlamlarını yazınız.

  • “Kültür, motif, örf ve âdet” sözcüklerinin anlamlarını sözlükten bularak yazınız.

Kültür: Bir toplumun duygu ve düşüncelerini oluşturan gelenek durumundaki yaşayışı. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü

Motif: Kendi başına bir bütün olup, bir araya gelince süs oluşturan ögelerden her biri

Örf: Halkın kendiliğinden uyduğu kurallardır.

Âdet: Bir kimsenin ve toplumun uymaya alıştığı kurallar. Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.