Kültürel araştırmaların toplumların geçmişi ve geleceği üzerine etkisi hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Belgelerin Dili sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Kültürel araştırmaların toplumların geçmişi ve geleceği üzerine etkisi hakkında düşüncelerinizi belirtiniz. Kültürel araştırmaların toplum üzerindeki etkileri nelerdir?

Toplumlar, sahip oldukları kültür mirası ile dünyadaki yerini alırlar. Kültürün, toplumun tarihsel birikimlerini yansıtıyor olması kültürü toplumsal bir değer yapar. Toplumu oluşturan bireylerin tavır ve davranışları bu kültürel birikim ile şekillenir. Uzun bir yaşam süreci sonunda olgunlaşan kültür, o toplumun tarihini yansıtır. Geçmişten gelen kültür birikimleri asırlar boyu genç kuşaklara aktarılarak yaşatılmaya çalışılmıştır. Geçmişin tanıklığını yapan kültür mirası, bu yönüyle geleceği şekillendirmiştir. Kültür bir toplumun diğerlerinden ayrılmasını sağlayan en belirgin özelliklerinden oluşur. Milli benliğin korunması ve yaşatılması, kültürel değerlerin geçmişi ve geleceği ile ayakta tutulmasına bağlıdır. Toplumların asırlık deneyimlerinin süzülmesi sonucu oluşan kültür, nesilden nesile aktarılan değerler bütünü olarak toplumun öz benliğinin korunmasını sağlayacaktır. Kültürlerini koruma ve genç kuşaklara aktarma konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen milletler yabancı kültürlerin etkisi ile yok olup gideceklerdir. Bunun için kültür araştırmaları, toplumun geçmişi ile buluşmasını sağlar ve toplum, kendi öz benliğini koruyarak gelecekteki varlığını korumuş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.