Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyorsunuz?

Kuran-ı Kerim bizim kutsal kitabımızdır. Allah-u Teala tarafından vahiy yolu ile Peygamberimiz Hz Muhammed’e indirilmiş kutsal kitabımızdır. İçeriği çok geniştir. İnsanlara ışık olacak çok çeşitli konu, soru ve sorunlara yol gösterecek boyutta ilahi kitabımızdır. İslamiyetin prensiplerini insanlara anlatan Müslümanlık dininin bozulmamış yegane delilidir. Dört ilahi kitaptan tek bozulmayanıdır. Diğerleri insanların müdahalesi ile değişmiş ve esaslarından saptırılmışken bizim kitabımızda böyle bir söz konusu olmamıştır.

 

Kuran-ı Kerim’in farklı isimleri de bulunmaktadır. Kelam, şifa, hidayet ve rahmet, nur, furkan, hikmet, mevize, zikir ve mübarek, beyan, ilim ve mushaf gibi farklı isinleri de vardır. Bunlar insanların ona yakıştırdığı isimler değil bizzat Kuranın içinden tesbit edilmiştir. Bu benim kendi fikrim ki Kuran-ı Kerim’e içeriğinden ötürü “nasihatler kitabı” da denilebilmektedir.

 

Kuran-ı Kerim 6666 sayıdaki ayetten ibarettir. Peki ayet nedir? Ayet bizim anlayacağımız ifade ile Kuranın cümleleridir. Kuran-ı Kerim’deki bu ayetler belirli isimlere sahip sureleri oluşturmaktadır. Bu surelerin sayısı 114 tür. Bundan başka kutsal kitabımız bölün bölüm ayrılmıştır. Bu her bölüme cüz adı verilir. Ve toplamda Kuran-ı Kerim’de 30 cüz bulunmaktadır. Her bir cüz de kendi içinde bölümlere ayrılmıştır. Cüz içindeki bu 4 ila 6 sayfalık kısımlara da hizib adı verilir. Kuran-ı Kerim’in fiziksel özellikleri bu şekildedir.

 

Kuran-ı Kerim herşeyden önce besmele (bismillahirrahmanirrahim) ile başlar. Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha Suresi, en uzun suresi Bakara Suresi, en kısa suresi ise Kevser Suresidir. Kuran-ı Kerim içeriği bakımından çok zengindir. İbadet esaslarından bahseder. Namaz, oruç zekat, hac ve diğer ibadetlerle ilgili çok açıklayıcı anlatımlara sahiptir. Anlatımlardan öte emir ve yasaklardan bahsetmektedir. Açık ve net bir şekilde insanoğlunu uyarmaktadır.  İyilik ve güzelliğe davet etmektedir. Ve diğer insanları da teşvik için insanları öğütlemektedir. Dünya hayatının geçiciliğine, ahiret hayatının sonsuzluğuns, ölüm ve ötesi hayata, cennet ve cehennem kavramlarının hakikiliğine açıkça vurgu yapmaktadır. İnsanları sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşliğe davet etmektedir. Kin, nefret, gıybet, başkalarının arkasından kaş göz işareti yapmaktan insanları şiddetle men etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.